Accommodation

ANUNȚ

privind cazările în

Universitatea POLITEHNICA din București, Facultatea de Inginerie Industrială și Robotică

în anul universitar 2020-2021

 

 

 În conformitate cu:

- prevederile Ordinului  Nr. 5487/1494/2020 din 31 august 2020 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2,

              - aplicarea de către UPB a Scenariului 2 – ”Cursuri derulate online, seminarii organizate parțial online, practică, lucrări practice, laboratoare și proiecte organizate cu prezență fizică, cu respectarea tuturor normelor de protecție”       

                Vă informăm că măsurile propuse de Universitatea POLITEHNICA din București, în vederea cazării în conformitate cu Ordinul ministerului sănătății nr 1456/2020 cu privire la Normele de igienă în unitățile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna și recreerea copiilor și tinerilor și cu toate celelalte reglementari cu privire la cazarea studenților, respectând art. 24, alin b) 3, în dormitoare, pentru școlari peste 15 ani trebuie asigurați 16-20 mc aer, sunt următoarele:

-          în căminul P4, care dispune de camere cu grup sanitar propriu, vor fi cazați câte 3 studenți în cameră;

-          în căminul P18, care dispune de lavoar în cameră și grup sanitar și duș la comun, vor fi cazați câte 2 studenți în cameră;

-          în căminul P25, care dispune de lavoar în cameră și grup sanitar și duș la comun, va fi cazat câte un student în cameră;

 

Criteriile de cazare aprobate de Consiliul de Administrație, la propunerea asociațiilor studențești și a studenților senatori, sunt ierarhizate după cum urmează:

-          cazurile sociale;

-          studenții de la licență din anul I;

-          celelalte categorii, conform criteriilor stabilite de fiecare facultate până la completarea locurilor disponibile.

 

Programarea cazării studenților se va face cu respectarea regulilor de distanțare socială, începând cu data de 02.10.2020, conform următorului calendar:

-      02.10.2020 – Studenții din anul I Licență

-          03.10.2020 – Studenții integraliști din anii II, III și IV Licență și cazurile sociale

-          04.10.2020 – Studenții restanțieri din anii II, III, și IV Licență ( în limita locurilor disponibile)

 

ATENȚIE: Intervalul orar în care se va prezenta fiecare student va fi afișat ulterior pe pagina de internet a Facultății de Inginerie Industrială și Robotică.

 

Tariful aprobat de Consiliul de Administrație pentru luna octombrie 2020, pentru căminele P4, P18 și P25, este de 250 lei per student;

Categoriile de studenți cazați care vor fi scutiți de plata taxei de cazare, conform Legii nr.1/2011, Contractului colectiv de muncă din învățământ, Legii nr. 272/2004, HG nr. 844/2008 și OMEN nr. 3130/2019, sunt:

1.     copii de cadre didactice si didactic auxiliar aflați in activitate sau pensionați,

2.     bursieri ai statului roman,

3.     studenti străini scutiți de plata taxelor de școlarizare,

4.     orfani de un părinte sau ambii părinți,

5.     studenti cu dizabilități si studenti aflați in regim de protecție specială.

 

Studenții cazați, care se încadrează într-o categorie care beneficiază de gratuitate/reducere pentru plata taxei de cazare, conform prevederilor legale, se vor prezenta cu următoarele documente în original la Comisia de cazare a facultății, care vor fi păstrate de comisie:

-         adeverință fiu cadru didactic/didactic auxiliar/pensionar cadru didactic, vizată de Inspectoratul Școlar Județean sau universitate;

-         certificat de deces părinte/părinți

-         adeverință de handicap pentru persoanele în cauză (conform Legii 448/2006,  art.16 alin.(8));

-         adeverință de la centrul de plasament/certificate de deces.

 

Plata se va efectua on-line, cu datele:

Universitatea POLITEHNICA din București –  CUI 4183199

Banca Comerciala Romana: COD IBAN RO96RNCB0723000506250268;

SWIFT: RNCB RO BU

sau

Banca Romana pentru Dezvoltare: COD IBAN RO60BRDE410SV94285524100;

SWIFT: BRDEROBU

La detalii plată trebuie menționat, obligatoriu, următoarele:

Nume prenume………, regie cămin luna octombrie, cămin …., camera ….

 

Studenții care au depus cereri de cazare vor fi cazați de către Comisia de cazare constituită la nivelul facultății. Confirmarea locului de cazare se va face prin dovada achitării de către student a regiei de cămin pe care o va prezenta la ridicarea repartiției și a contractului de cazare.

Neachitarea regiei de cămin și neprezentarea la data programată către facultate pentru ridicarea de repartiției, conduce la pierderea locului de cazare.

 

Studenții care au optat pentru a fi cazați nu se vor putea decaza decât după achitarea integrală a cazării pe întregul an universitar, cu excepția situației în care se declară situația de stare de urgență și căminul se închide.

ANUNȚ

privind cazările în

Universitatea POLITEHNICA din București, Facultatea de Inginerie Industrială și Robotică

în anul universitar 2020-2021

 

 

 În conformitate cu:

- prevederile Ordinului  Nr. 5487/1494/2020 din 31 august 2020 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2,

              - aplicarea de către UPB a Scenariului 2 – ”Cursuri derulate online, seminarii organizate parțial online, practică, lucrări practice, laboratoare și proiecte organizate cu prezență fizică, cu respectarea tuturor normelor de protecție”       

                Vă informăm că măsurile propuse de Universitatea POLITEHNICA din București, în vederea cazării în conformitate cu Ordinul ministerului sănătății nr 1456/2020 cu privire la Normele de igienă în unitățile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna și recreerea copiilor și tinerilor și cu toate celelalte reglementari cu privire la cazarea studenților, respectând art. 24, alin b) 3, în dormitoare, pentru școlari peste 15 ani trebuie asigurați 16-20 mc aer, sunt următoarele:

-          în căminul P4, care dispune de camere cu grup sanitar propriu, vor fi cazați câte 3 studenți în cameră;

-          în căminul P18, care dispune de lavoar în cameră și grup sanitar și duș la comun, vor fi cazați câte 2 studenți în cameră;

-          în căminul P25, care dispune de lavoar în cameră și grup sanitar și duș la comun, va fi cazat câte un student în cameră;

 

Criteriile de cazare aprobate de Consiliul de Administrație, la propunerea asociațiilor studențești și a studenților senatori, sunt ierarhizate după cum urmează:

-          cazurile sociale;

-          studenții de la licență din anul I;

-          celelalte categorii, conform criteriilor stabilite de fiecare facultate până la completarea locurilor disponibile.

 

Programarea cazării studenților se va face cu respectarea regulilor de distanțare socială, începând cu data de 02.10.2020, conform următorului calendar:

-          02.10.2020 – Studenții din anul I Licență

-          03.10.2020 – Studenții integraliști din anii II, III și IV Licență și cazurile sociale

-          04.10.2020 – Studenții restanțieri din anii II, III, și IV Licență ( în limita locurilor disponibile)

ATENȚIE: Intervalul orar în care se va prezenta fiecare student va fi afișat ulterior pe pagina de internet a Facultății de Inginerie Industrială și Robotică.

 

Tariful aprobat de Consiliul de Administrație pentru luna octombrie 2020, pentru căminele P4, P18 și P25, este de 250 lei per student;

Categoriile de studenți cazați care vor fi scutiți de plata taxei de cazare, conform Legii nr.1/2011, Contractului colectiv de muncă din învățământ, Legii nr. 272/2004, HG nr. 844/2008 și OMEN nr. 3130/2019, sunt:

1.     copii de cadre didactice si didactic auxiliar aflați in activitate sau pensionați,

2.     bursieri ai statului roman,

3.     studenti străini scutiți de plata taxelor de școlarizare,

4.     orfani de un părinte sau ambii părinți,

5.     studenti cu dizabilități si studenti aflați in regim de protecție specială.

 

Studenții cazați, care se încadrează într-o categorie care beneficiază de gratuitate/reducere pentru plata taxei de cazare, conform prevederilor legale, se vor prezenta cu următoarele documente în original la Comisia de cazare a facultății, care vor fi păstrate de comisie:

-         adeverință fiu cadru didactic/didactic auxiliar/pensionar cadru didactic, vizată de Inspectoratul Școlar Județean sau universitate;

-         certificat de deces părinte/părinți

-         adeverință de handicap pentru persoanele în cauză (conform Legii 448/2006,  art.16 alin.(8));

-         adeverință de la centrul de plasament/certificate de deces.

 

Plata se va efectua on-line, cu datele:

Universitatea POLITEHNICA din București –  CUI 4183199

Banca Comerciala Romana: COD IBAN RO96RNCB0723000506250268;

SWIFT: RNCB RO BU

sau

Banca Romana pentru Dezvoltare: COD IBAN RO60BRDE410SV94285524100;

SWIFT: BRDEROBU

La detalii plată trebuie menționat, obligatoriu, următoarele:

Nume prenume………, regie cămin luna octombrie, cămin …., camera ….

 

Studenții care au depus cereri de cazare vor fi cazați de către Comisia de cazare constituită la nivelul facultății. Confirmarea locului de cazare se va face prin dovada achitării de către student a regiei de cămin pe care o va prezenta la ridicarea repartiției și a contractului de cazare.

Neachitarea regiei de cămin și neprezentarea la data programată către facultate pentru ridicarea de repartiției, conduce la pierderea locului de cazare.

Studenții care au optat pentru a fi cazați nu se vor putea decaza decât după achitarea integrală a cazării pe întregul an universitar, cu excepția situației în care se declară situația de stare de urgență și căminul se închide.

Criteria for students repartition in dorms

The criteria taken into account for the students repartition in dormitories is the following:
- achievement, in previous academic years, of all students obligations (according to the dormitory rules);
- continuity in the room;
- results in academic (professional) activity;
- personal affinities (students who wish to live in the same room must state this fact in the application for pre-accommodation, and if not done, can directly address to the board of the hostel).

Students admitted in the first year, who know each other and want to live in the same room, must come together to express their accommodation option.

The I.E.R. Faculty Accommodation Commission for the academic year 2019-2020:
- Dean, Prof. Dr. Cristian DOICIN
- Vice-dean, Prof. Dr. Dumitru Titi CICIC 
- Student AS Poli
- ASIMST member
- Senator Student

Order of demands analysis for students who wish to stay in I.E.R. dormitories
1. Students with outstanding results  from the II, III and IV academic year;
2. Undergraduate students admitted to the Faculty I.E.R. in the first year  - with Baccalaureate Diploma obtained in 2013;
3. Ph.D. student of I.E.R. Doctoral School;
4. Master Students of I.E.R. Faculty admitted in the first year;  
5. Students of I.E.R. Faculty with 1, 2 etc. failed exams.