Informații privind organizarea și desfășurarea stagiilor de practică 2016-2017

 

Ghid de practică


Formulare specifice pentru stagiul elaborare proiect de diplomă disertație:

 

Acord de parteneriat

Convenție Cadru

 



 


Stagiu DIESC - Grup Renault